X
X
top

DIP EĞİTİMLERİ

DIPTEP (DIP Eğitmen Eğitim Programı)

DIP-TEP Ziya Azazi tarafından 2017’de geliştirilmiştir. Bu program ilk kez 2018 yılında başlatılmış ve amacı yeni DIP eğitmenleri geliştirmek olmuştur.

DIP-TEP; her biri üç modül süren, iki tamamlayıcı kısımdan oluşmaktadır.

İlk kısım Dervish in Progress’in Temel Bilgiler’ini, ikinci kısım ise Formasyon’unu sunmaktadır. Bütün modülleri tamamlayan katılımcılar DIP terminolojisini bir eğitmen statüsünde aktarma seviyesine ulaşırlar.

Temel Bilgiler (1: Kısım & Temel Bilgiler Sertifikasyonu)

Bireysel, profesyonel, ilişkisel ve sosyal yaşamlarımızın bedensel, düşünsel ve duygusal (zahiri-batıni, dünyevi-semavi) düzeylerinde keşif, değişim ve derinleşme sağlayan ve herkesçe uygulanabilen, Sufizm’den tanıdığımız dönüş temelli, çok katmanlı yeni bir disiplin, yeni bir yaşam kılavuzdur.

Temel Bilgiler başlıkları aşağıdaki gibidir:

Dönüş fiziğinin temel yasaları

3×3=DIP Denklemi (veri toplama, uygulama ve ustalaşma)

Çarkların çevrilmesi nedir?

Temel anatomi bilgisi ve beden analizleri

DIP Dönüş Seansı nasıl yapılır? (hazırlıklar, kalkış, yolculuk, iniş ve güncellenmiş geri-geliş)

Diğer önemli konular ve alt başlıkları (tarihsel, bilimsel, felsefik, sanatsal)

Temel Bilgiler Mezuniyeti 20 DIP Günü olarak kabul edilir (60 saat dönüş)

Yıl sonu sınavını ve toplamda 30 DIP Günü tamamlayanlar Temel Bilgiler
Sertifikası ‘nı almaya hak kazanırlar. (90 saat dönüş)

Formasyon(2. Kısım & Formasyon Sertifikası)

Üç modülden oluşan Formasyon eğitimine katılmanın ön koşulları şunlardır:

DIP – Temel Bilgiler Sertifikasına sahip olmak

En azından son iki yılda herhangi bir kişisel gelişim programına katılmış veya bedensel bir disiplinle meşgul olmuş olmak.

Formasyon Mezuniyeti 20 DIP Günü olarak kabul edilir. (60 saat dönüş)

Formasyon Sertifikası; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavları tamamlayarak iki yılın toplamında 60 DIP Gününü tamamlayan katılımcılara takdim edilir. (180 saat dönüş)

FORMASYON ile ilgili tüm detaylar 1. yılın sonunda duyurulur.

 

© 2021 Dervish In Progress
tarafından sevgiyle yapıldı IA GROUP

X