X
X
top

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Derviş Devam Ediyor

E-posta: office@dervishinprogress.com

ALICI: Müşteri

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşmenin konusu, tarafların hak ve sorumluluklarının 567 Sayılı Kanun hükümlerine göre tanımlanmasıdır. 4077, Tüketicinin Korunması ve Mesafeli Satışların Uygulanmasına Dair Yönetmelik, nitelikleri ve satış fiyatları sözleşmede belirtilen Alıcı hizmetlerinin www.dervishinprogress.com internet sitesinden online olarak sipariş edilmesi ile ilgili olarak, alıcı. İşbu sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak Alıcı, satın almaya konu hizmetlere ilişkin temel nitelikler, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. Tüm ön bilgilere sahip olduğunu kabul ve beyan eder. “geri çekme” hakkına sahip olduğunu ve bu bilgileri daha önce dijital ortamda kabul ettiğini ve ardından söz konusu hizmetleri sipariş ettiğini. Www.dervishinprogress.com ödeme sayfasındaki ön bilgiler ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:
İki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme Satıcı tarafından önceden imzalanmış ve ……… .. bu gün imzalanmıştır.

MADDE 4 – HİZMETLERİN TESLİMİ, İFADE YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Alıcı tarafından sipariş edildiği üzere, hizmetler www.dervishinprogress.com adresinde teslim edilecektir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE SORUMLULUKLARI

Alıcı, ödemesini tamamlamadan önce sözleşme konusu hizmetleri inceleyecektir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE SORUMLULUKLARI:

Satıcı, sözleşme konusu hizmetlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 8 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ:

Tüm vergiler dahil hizmet türleri, miktarları, özellikleri ve fiyatları, www.dervishinprogress.com web sitesinin hizmet fiyatlandırma sayfasında ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – ÖDEME PLANI

Alıcının kredi kartı ile ödeme seçeneğini tercih etmesi ve taksitli ödemeyi tercih etmesi durumunda internet sitesinde seçmiş olduğu ödeme planı geçerli olacaktır. Ödeme planında, Alıcı ile kullandığı kredi kartını düzenleyen banka arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinin hüküm ve koşulları geçerlidir. Kredi kartı ödeme koşulları, Alıcı ile banka arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinin hüküm ve koşulları ile de tanımlanmaktadır. Alıcı, banka ekstresinden ödeme şartlarını ve sayısını takip edebilir.

MADDE 10 – İADE HAKKI

Alıcı, hizmetlerin kendisine veya yetkilendirdiği kişi / şirkete teslim edilmeden önce cayma hakkını saklı tutar. Geri çekme hakkını kullanmak için Alıcı, Satıcının müşteri hizmetlerini e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirecektir ve ayrıca hizmetlerin www.dervishinprogress.com tarafından onaylanmamış olması gerekir.

MADDE 11 – İADE HAKKINDAN HARİÇ TUTULAN HİZMETLER

Niteliği gereği iade edilemeyen hizmetler www.dervishinprogress.com tarafından onaylanmış ve teslim edilmiş hizmetlerdir.

MADDE 12 – VARSAYILANLAR VE YASAL SONUÇLAR

Alıcının kredi kartı ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi uyarınca faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda banka, ilgili tüm masraf ve vekalet ücretlerinin Alıcı’dan tazmin edilmesini talep edebilir ve her halükarda Alıcı temerrüde düşerse, Alıcı’nın ödemenin gecikmesi nedeniyle Satıcıya zararını ödemeyi kabul eder. borç.

MADDE 13 – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

www.dervishinprogress.com, gerektiğinde sözleşmenin hüküm ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 14 – UYGULANACAK HUKUK

Bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu değerin üzerindeki Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı Hukuk Mahkemeleri tarafından belirlenen belirli bir değere kadar yetkilidir.

© 2021 Dervish In Progress
tarafından sevgiyle yapıldı IA GROUP

X